Lab 12: Installing and Configuring DNS Zones

Kịch bản: Văn phòng chi nhánh than phiền rằng việc phân giải tên quá chậm. Vì vậy, sếp yêu cầu triển khai một Secondary DNS server tại chi nhánh. Cấu ...

Kịch bản: Văn phòng chi nhánh than phiền rằng việc phân giải tên quá chậm. Vì vậy, sếp yêu cầu triển khai một Secondary DNS server tại chi nhánh. Cấu hình cho các máy trạm sử dụng DNS server mới sau khi triển khai xong. Bài lab sau đây sẽ giúp bạn giải quyết bài toán trên.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

Bước 1: Chọn Add roles and features

Bước 2: Chọn Next

Bước 3: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 4: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 5: Chọn như hình vẽ > Next

Bước 6: Chọn Next

Bước 7: Chọn Install

Bước 8: Chọn Close

Bước 9: Tạo secondary zone

Bước 10: Cấu hình zone transfer

Bước 11: Chọn Properties

Bước 12: Quan sát đã cấu hình zone transfer

Bước 13: Cấu hình TTL

Bước 14: Cấu hình Aging/Scavenging

Bước 15: Chọn như hình vẽ > OK

Bước 16: Chọn như hình vẽ > OK

Bước 17: Chọn Properties

Bước 18: Chọn Properties

Bước 19: Nhập thông số DNS mới > OK

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 12: Installing and Configuring DNS Zones

COMMENTS

WORDPRESS: 0