Lab 14: Cloning a Domain Controller

Kịch bản: Việc triển khai Additional DC mất nhiều thời gian. Giả sử, khi cần thiết tôi muốn triển khai Additional DC tốn ít thời gian nhất. “Cloning a...

9 Tips viết bài tạo tương tác cao trên Facebook
31 Dạng content chưa bao giờ hết HOT
Công thức viết bài quảng cáo Facebook thành công mọi thời đại

Kịch bản: Việc triển khai Additional DC mất nhiều thời gian. Giả sử, khi cần thiết tôi muốn triển khai Additional DC tốn ít thời gian nhất. “Cloning a Domain Controller” trong Windows server 2012 R2 có thể giúp tôi giải quyết vấn đề này.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

Chọn như hình vẽ

Chọn Add to group

Chọn OK

Chọn Properties

Quan sát kết quả

Nhập như hình vẽ

Chọn như hình vẽ

Chọn Import virtual machine

Chọn Next

Chọn như hình vẽ > Next

Chọn Finish

Quan sát kết quả

Chọn như hình vẽ

Quan sát kết quả

Đăng nhập

Chọn như hình vẽ

Quan sát kết quả

Chọn như hình vẽ

Quan sát kết quả

Chọn như hình vẽ

Quan sát kết quả

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 14: Cloning a Domain Controller

COMMENTS

WORDPRESS: 0