Lab 15: Implementing Settings by Using Group Policy Preferences

Kịch bản: Công ty của tôi đang dùng “logon script” để ánh xạ ổ đĩa mạng cho người dùng. Việc bảo trì rất nhiêu khê vì tính phức tạp của chúng. Vì vậy,...

9 Tips viết bài tạo tương tác cao trên Facebook
5 Bước để có một bài content chuẩn
31 Dạng content chưa bao giờ hết HOT

Kịch bản: Công ty của tôi đang dùng “logon script” để ánh xạ ổ đĩa mạng cho người dùng. Việc bảo trì rất nhiêu khê vì tính phức tạp của chúng. Vì vậy, sếp yêu cầu tôi ánh xạ ổ đĩa mạng bằng cách dùng Group policy. Đồng thời, đặt shortcut của ứng dụng tại Desktop cho mọi người dùng. Bài lab sau đây sẽ giúp bạn giải quyết nhu cầu trên.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

Tạo thư mục mới

Share thư mục

Cấp quyền share

Chọn như hình vẽ

Tạo OU mới

Move user qua OU mới

Move LON-CL1 qua OU mới

Chọn như hình vẽ

Tạo GPO mới

Chọn như hình vẽ

Nhập như hình vẽ > OK

Chọn như hình vẽ

Nhập như hình vẽ > OK

Restart LON-CL1

Cập nhật policy

Sign out

Đăng nhập

Quan sát kết quả

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 15: Implementing Settings by Using Group Policy Preferences

COMMENTS

WORDPRESS: 0