Lab 3: Managing Servers

Kịch bản: Bạn cần cài đặt feature Windows server backup cho LON-SVR3; LON-CORE và role Web server cho LON-CORE. Ta sẽ đến từng máy và cài đặt chăng? B...

Hướng dẫn nâng cấp thêm 100GB+ dung lượng tài khoản Google
Bán Tài Khoản Google Drive Unlimited Thời Hạn Vĩnh Viễn

Kịch bản: Bạn cần cài đặt feature Windows server backup cho LON-SVR3; LON-CORE và role Web server cho LON-CORE. Ta sẽ đến từng máy và cài đặt chăng? Bài lab sau đây sẽ giúp bạn giải quyết nhu cầu trên.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

B1: Chọn Create a server group

B2: Nhập Lab-1 > Chọn Active Directory > Find now > Chọn 2 server > OK

B3: Chọn Lab-1

B4: Chọn 2 server > Start Performance Counters

B5: Click phải LON-CORE > Add roles …

B6: Chọn Next

B7: Chọn Next

B8: Chọn Next

B9: Chọn Web server > Next

B10: Chọn Windows server backup > Next

B11: Chọn Next

B12: Chọn Windows authentication > Next

B13: Chọn Install

B14: Click phải LON-SVR3 > Add roles …

B15: Chọn Next

B16: Chọn Next

B17: Chọn Next

B18: Chọn Windows server backup > Next

B19: Chọn Install

B20: Quan sát kết quả IIS đã được cài đặt trên LON-CORE

B21: Cấu hình firewall tại LON-CORE

B22: Click phải LON-CORE > Chọn Computer Management

B23: Quan sát kết quả remote thành công

B24: Chọn Services

B25: Click phải WWW > Properties

B26: Thay đổi thông số mặc định > OK

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 3: Managing Servers

COMMENTS

WORDPRESS: 0