Lab 3: Managing Servers

Kịch bản: Bạn cần cài đặt feature Windows server backup cho LON-SVR3; LON-CORE và role Web server cho LON-CORE. Ta sẽ đến từng máy và cài đặt chăng? B...

31 Dạng content chưa bao giờ hết HOT
25 cách đơn giản để tạo tương tác trên Fanpage
Công thức viết bài quảng cáo Facebook thành công mọi thời đại

Kịch bản: Bạn cần cài đặt feature Windows server backup cho LON-SVR3; LON-CORE và role Web server cho LON-CORE. Ta sẽ đến từng máy và cài đặt chăng? Bài lab sau đây sẽ giúp bạn giải quyết nhu cầu trên.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

B1: Chọn Create a server group

B2: Nhập Lab-1 > Chọn Active Directory > Find now > Chọn 2 server > OK

B3: Chọn Lab-1

B4: Chọn 2 server > Start Performance Counters

B5: Click phải LON-CORE > Add roles …

B6: Chọn Next

B7: Chọn Next

B8: Chọn Next

B9: Chọn Web server > Next

B10: Chọn Windows server backup > Next

B11: Chọn Next

B12: Chọn Windows authentication > Next

B13: Chọn Install

B14: Click phải LON-SVR3 > Add roles …

B15: Chọn Next

B16: Chọn Next

B17: Chọn Next

B18: Chọn Windows server backup > Next

B19: Chọn Install

B20: Quan sát kết quả IIS đã được cài đặt trên LON-CORE

B21: Cấu hình firewall tại LON-CORE

B22: Click phải LON-CORE > Chọn Computer Management

B23: Quan sát kết quả remote thành công

B24: Chọn Services

B25: Click phải WWW > Properties

B26: Thay đổi thông số mặc định > OK

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 3: Managing Servers

COMMENTS

WORDPRESS: 0