Lab 4: Installing a Domain Controller

Kịch bản: Khi user đăng nhập vào domain thì DC sẽ chứng thực, nhưng nếu chỉ có một DC thì sẽ gây ra hiện tượng quá tải khi nhiều user đăng nhập đồng t...

31 Dạng content chưa bao giờ hết HOT
Công thức viết bài quảng cáo Facebook thành công mọi thời đại
3 Nguyên lý viết lời quảng cáo thông dụng nhất

Kịch bản: Khi user đăng nhập vào domain thì DC sẽ chứng thực, nhưng nếu chỉ có một DC thì sẽ gây ra hiện tượng quá tải khi nhiều user đăng nhập đồng thời tại một thời điểm. Để giải quyết bài toán này, ta sẽ nâng cấp LON-SVR1 thành DC thứ hai tại SUBNET 1.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

B1: Click phải All server > Add servers

B2: Nhập lon-svr1 > Find now > OK

B3: Quan sát kết quả đã add thành công

B4: Click phải LON-SVR1 > Add roles …

B5: Chọn Next

B6: Chọn Next

B7: Chọn Next

B8: Chọn Next

B9: Chọn Next

B10: Chọn Next

B11: Chọn Install

B12: Chọn Promote this server to a domain controller

B13: Chọn Next

B14: Chọn Next

B15: Chọn Next

B16: Chọn Next

B17: Chọn Next

B18: Chọn Next

B19: Chọn Install

B20: Sau khi hoàn tất > Restart

B21: Đăng nhập bằng quyền domain admin

B22: Chọn Active directory sites and services

B23: Quan sát màn hình Active directory sites and services

B24: Click phải NTDS settings > Properties > Chọn Global catalog > OK

B25: Restart

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 4: Installing a Domain Controller

COMMENTS

WORDPRESS: 0