Lab 7: Managing Computer Objects in AD DS

Kịch bản: Một ngày đẹp trời nào đó, khi bạn đăng nhập vào domain thì thấy thông điệp “The trust relationship between this workstation and the primary ...

Kịch bản: Một ngày đẹp trời nào đó, khi bạn đăng nhập vào domain thì thấy thông điệp “The trust relationship between this workstation and the primary domain failed”. Vì vậy, bạn không thể đăng nhập được. Bài lab sau đây sẽ giúp bạn giải quyết tình huống này.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

B1: Chọn Active directory users and computers

B2: Quan sát các đối tượng đã được tạo

B3: Click phải LON-CL1 > Chọn Reset account

B4: Chọn Yes

B5: Chọn OK

B6: Nhập tài khoản user Ed

B7: Quan sát thông báo > OK

B8: Đăng nhập lại admin

B9: Chọn Change settings

B10: Chọn Network ID

B11: Chọn như hình vẽ > Next

B12: Chọn như hình vẽ > Next

B13: Chọn Next

B14: Nhập tài khoản domain admin > Next

B15: Chọn Yes

B16: Chọn như hình vẽ > Next

B17: Chọn Finish

B18: Chọn Restart now

B19: Nhập tài khoản user Ed

B20: Đăng nhập thành công

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 7: Managing Computer Objects in AD DS

COMMENTS

WORDPRESS: 0