Lab 8: Configuring a Redundant Storage Space

Kịch bản: Giả sử máy chủ của tôi không hỗ trợ RAID cứng, dữ liệu lưu trữ tại máy chủ rất quan trọng. Vì vậy, sếp yêu cầu cấu hình sao cho khi một đĩa ...

Kịch bản: Giả sử máy chủ của tôi không hỗ trợ RAID cứng, dữ liệu lưu trữ tại máy chủ rất quan trọng. Vì vậy, sếp yêu cầu cấu hình sao cho khi một đĩa cứng vật lý bị hư thì người dùng vẫn truy cập bình thường. Để giải quyết bài toán trên, bài lab sau đây xin giới thiệu về việc tạo “Storage pool”.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

B1: Chọn New storage pool

B2: Chọn Next

B3: Nhập tên > Chọn Next

B4: Chọn 5 disk > Next

B5: Chọn Create

B6: Chọn Close

B7: Chọn New virtual disk

B8: Chọn Next

B9: Chọn Next

B10: Nhập tên > Next

B11: Chọn Mirror > Next

B12: Chọn Three-way mirror > Next

B13: Chọn Thin > Next

B14: Nhập 10 > Next

B15: Chọn Create

B16: Chọn Close

B17: Màn hình New volume > Next

B18: Chọn như hình vẽ > Next

B19: Nhập dung lượng > Next

B20: Chọn tên ổ đĩa > Next

B21: Chọn ReFS và nhập tên volume > Next

B22: Chọn Create

B23: Chọn Close

B24: Quan sát kết quả đã tạo thành công

B25: Copy file write.exe vào ổ đĩa H

B26: Quan sát kết quả đã copy thành công

B27: Chọn 1 đĩa bất kỳ > Remove

B28: Chọn OK

B29: Chọn Continue

B30: Quan sát kết quả vẫn truy cập ổ đĩa H bình thường

B31: Quan sát StoragePool1 bị warning

B32: Chọn Properties

B33: Quan sát kết quả bị warning

B34: Click phải StoragePool1 > Add physical disk

B35: Chọn 1 đĩa bất kỳ > OK

B36: Kiểm tra và sửa lỗi bằng lệnh

B37: Quan sát kết quả đã xóa đĩa bị lỗi

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 8: Configuring a Redundant Storage Space

COMMENTS

WORDPRESS: 0