Lab 9: Enabling and Configuring Work Folders

Kịch bản: Tôi đang sử dụng Windows 8.1và các máy tính bảng Windows RT 8.1. Mỗi khi tôi copy văn bản hoặc hình ảnh, thì tôi phải copy chúng vào từng th...

Kịch bản: Tôi đang sử dụng Windows 8.1và các máy tính bảng Windows RT 8.1. Mỗi khi tôi copy văn bản hoặc hình ảnh, thì tôi phải copy chúng vào từng thiết bị để thuận tiện cho việc truy cập. Nhiêu khê quá! Tôi muốn là khi một thiết bị có dữ liệu mới thì nó sẽ đồng bộ qua các thiết bị còn lại của tôi. Tính năng Work folders có thể làm được điều này.

– Mô hình:

– Các bước thực hiện:

B1: Nhập lệnh như hình vẽ

B2: Nhập lệnh như hình vẽ

B3: Quan sát kết quả đã tạo thành công

B4: Chọn Group policy management

B5: Tạo GPO

B6: Nhập tên > OK

B7: Click phải Work folders > Edit

B8: Chọn User config. > Admin. Template > Windows components > Work folders

B9: Chọn như hình vẽ > OK

B10: Nhập tài khoản tại LON-CL1

B11: Tạo “TestFile2” trong Work folders

B12: Quan sát kết quả tại LON-SVR1

Bài viết được tổng hợp bởi https://vanchien.info
Link bài viết: Lab 9: Enabling and Configuring Work Folders

COMMENTS

WORDPRESS: 0