Category: Security

Các Kiểu Tấn Công Của Ethical Hacker

Các Kiểu Tấn Công Của Ethical Hacker

Ethical hacker có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để đánh giá tính an toàn của hệ thống thông qua việc tấn công thử nghiệm, những phương pháp ...
Ethical Hacker Và Attacker là gì?

Ethical Hacker Và Attacker là gì?

Trong các dạng hacker thì hacker mũ đen hay attacker là nhóm nguy hiểm nhất.Và những hacker thuộc nhóm này được chia làm các dạng khác nhau tùy thuộc ...
Phân loại Hacker

Phân loại Hacker

Chúng ta thường nghe gọi nhóm này là hacker mũ đen, nhóm khác là hacker mũ trắng hay những khái niệm tương tự khác. Vậy thì có tất cả bao nhiêu lọai “...
Hacktivism Là Gì

Hacktivism Là Gì

Hacktivism là hành động tấn công vì một mục tiêu xã hội hay mang tính chất chính trị. Thông qua hành động tấn công của mình hacker sẽ đưa ra một thông...
Các Giai Đoạn Tấn Công của Hacker

Các Giai Đoạn Tấn Công của Hacker

Một cuộc tấn công được chia làm năm giai đoạn là Reconnaissance, Scaning, Gaining Access, Maintaining Access, và Covering Track một số tài liệu còn gọ...
Những Kỹ Thuật Tấn Công của Hacker

Những Kỹ Thuật Tấn Công của Hacker

Có nhiều công cụ và phương pháp để tìm kiếm các lổ hỗng bảo mật, tiến hành khai thác, tấn công hệ thống. Những kỹ thuật này bao gồm trojan, backdoor, ...
Các Thuật Ngữ Về An Toàn Thông Tin

Các Thuật Ngữ Về An Toàn Thông Tin

Để có thể nhận thức được các mối nguy hiểm chúng ta cần hiểu một số thuật ngữ sau trong lĩnh vực an toàn thông tin, đó là threat, remote exploit, loca...