Category: Windows

1 2 10 / 16 POSTS
Lab 16: Installing and Configuring NPS to Support RADIUS

Lab 16: Installing and Configuring NPS to Support RADIUS

Kịch bản: Để user có thể kết nối vào hệ thống mạng trong công ty (khi user đi công tác), VPN là một trong các giải pháp mà tôi đã chọn. Giả sử, VPN se...
Lab 15: Implementing Settings by  Using Group Policy Preferences

Lab 15: Implementing Settings by Using Group Policy Preferences

Kịch bản: Công ty của tôi đang dùng “logon script” để ánh xạ ổ đĩa mạng cho người dùng. Việc bảo trì rất nhiêu khê vì tính phức tạp của chúng. Vì vậy,...
Lab 14: Cloning a Domain Controller

Lab 14: Cloning a Domain Controller

Kịch bản: Việc triển khai Additional DC mất nhiều thời gian. Giả sử, khi cần thiết tôi muốn triển khai Additional DC tốn ít thời gian nhất. “Cloning a...
Lab 13: Installing and Configuring an RODC

Lab 13: Installing and Configuring an RODC

Kịch bản: Công ty tôi sắp triển khai một văn phòng chi nhánh mới. Để thuận lợi cho việc đăng nhập của người dùng tại chi nhánh mới, tôi sẽ triển khai ...
Lab 12: Installing and Configuring DNS Zones

Lab 12: Installing and Configuring DNS Zones

Kịch bản: Văn phòng chi nhánh than phiền rằng việc phân giải tên quá chậm. Vì vậy, sếp yêu cầu triển khai một Secondary DNS server tại chi nhánh. Cấu ...
Lab 11: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Lab 11: Implementing Server Virtualization with Hyper-V

Kịch bản: Nhiệm vụ sắp tới của tôi là triển khai một văn phòng chi nhánh mới. Để tiết kiệm chi phí lẫn không gian đặt các máy chủ tại chi nhánh, tôi q...
Lab 10: Configuring AppLocker Policies

Lab 10: Configuring AppLocker Policies

Kịch bản: Các người dùng chỉ có thể chạy ứng dụng tại đường dẫn “C:\Windows” và “C:\Program Files” (cái gọi là standard location). Trên thực tế, có ứn...
Lab 9: Enabling and Configuring Work Folders

Lab 9: Enabling and Configuring Work Folders

Kịch bản: Tôi đang sử dụng Windows 8.1và các máy tính bảng Windows RT 8.1. Mỗi khi tôi copy văn bản hoặc hình ảnh, thì tôi phải copy chúng vào từng th...
Lab 8: Configuring a Redundant Storage Space

Lab 8: Configuring a Redundant Storage Space

Kịch bản: Giả sử máy chủ của tôi không hỗ trợ RAID cứng, dữ liệu lưu trữ tại máy chủ rất quan trọng. Vì vậy, sếp yêu cầu cấu hình sao cho khi một đĩa ...
Lab 7: Managing Computer Objects in AD DS

Lab 7: Managing Computer Objects in AD DS

Kịch bản: Một ngày đẹp trời nào đó, khi bạn đăng nhập vào domain thì thấy thông điệp “The trust relationship between this workstation and the primary ...
1 2 10 / 16 POSTS