Tag: Configuring Windows Server 2012

Lab 14: Cloning a Domain Controller

Lab 14: Cloning a Domain Controller

Kịch bản: Việc triển khai Additional DC mất nhiều thời gian. Giả sử, khi cần thiết tôi muốn triển khai Additional DC tốn ít thời gian nhất. “Cloning a...
Lab 10: Configuring AppLocker Policies

Lab 10: Configuring AppLocker Policies

Kịch bản: Các người dùng chỉ có thể chạy ứng dụng tại đường dẫn “C:\Windows” và “C:\Program Files” (cái gọi là standard location). Trên thực tế, có ứn...
Lab 9: Enabling and Configuring Work Folders

Lab 9: Enabling and Configuring Work Folders

Kịch bản: Tôi đang sử dụng Windows 8.1và các máy tính bảng Windows RT 8.1. Mỗi khi tôi copy văn bản hoặc hình ảnh, thì tôi phải copy chúng vào từng th...
Lab 8: Configuring a Redundant Storage Space

Lab 8: Configuring a Redundant Storage Space

Kịch bản: Giả sử máy chủ của tôi không hỗ trợ RAID cứng, dữ liệu lưu trữ tại máy chủ rất quan trọng. Vì vậy, sếp yêu cầu cấu hình sao cho khi một đĩa ...
Lab 6: Delegating Administration for a Branch Office

Lab 6: Delegating Administration for a Branch Office

Kịch bản: Công ty tôi có tám sites. Saigon là site chính, còn lại là các chi nhánh. Tôi muốn ủy quyền quản trị (full administration) cho các admin tại...
Lab 5: Installing a Domain Controller by Using IFM

Lab 5: Installing a Domain Controller by Using IFM

Kịch bản: Công ty bạn triển khai thêm một chi nhánh mới (SUBNET 2). Khi người dùng đăng nhập tại SUBNET 2 thì rất lâu (thậm chí là thất bại). Lý do là...
Lab 3: Managing Servers

Lab 3: Managing Servers

Kịch bản: Bạn cần cài đặt feature Windows server backup cho LON-SVR3; LON-CORE và role Web server cho LON-CORE. Ta sẽ đến từng máy và cài đặt chăng? B...
Lab 2: Configuring Windows Server 2012 Server Core

Lab 2: Configuring Windows Server 2012 Server Core

Kịch bản: Ứng dụng của phòng Marketing là ứng dụng .NET. Để giảm thiểu các công việc như bảo trì, cập nhật phần mềm, …, ta nên triển khai IIS trên máy...